Świętokrzyska Nagroda Kultury  2023

Janusz Sobolewski laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2023. W czwartek, 19 października 2023 W Muzeum Narodowym w Kielcach – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu
Artystycznego 2023/2024 w województwie świętokrzyskim, organizowana po raz 25. Podczas uroczystego spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk uhonorowali artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, wręczając Świętokrzyską Nagrodę Kultury. Wieczór uświetnił muzycznie koncert w wykonaniu Piotra Salaty z zespołem. Świętokrzyską Nagrodą Kultury każdego roku Zarząd Województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przyznawane są nagrody I stopnia za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć. Natomiast nagrody II stopnia wręczane są za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może przyznać także honorową nagrodę w postaci statuetki. Decyzję o przyznaniu nagród podjęła Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w składzie: Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, przewodniczący komisji oceniającej, Agnieszka Buras – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Rudnicka – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, oraz przedstawiciele świata kultury: Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Sylwester Furmańczyk, Grzegorz Cuper. W bieżącym roku w odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury
wpłynęło 19 wniosków. Wybór kandydatów dokonany przez Kapitułę Świętokrzyskiej Nagrody Kultury zaakceptował Zarząd Województwa w dniu 26 września 2023 r. Nagrodę I stopnia przyznano jednej osobie - Aleksandrowi Salijowi – artyście fotografikowi, malarzowi i teoretykowi sztuki, natomiast nagrody II stopnia otrzymało 10 osób, m. in. Janusz Sobolewski, który od ponad dwudziestu lat pracuje społecznie na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz edukacji. Jest prezesem stowarzyszenia Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. Za zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego został odznaczony złotym i srebrnym krzyżem zasługi. Odznaczony został za zasługi dla Niepodległej medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił Janusza Sobolewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Janusz Sobolewski za działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymał tytuł Sandomierzanina Roku 2022.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5