W dniu 17 listopada 2017 roku odbyły się obchody jubileuszu 25 lat powstania Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa. Liturgii przewodniczył ks. dr Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Koncelebransami byli ks. dr Jerzy Dąbek Proboszcz Parafii Św. Józefa, Wikariusz Generalny Diecezji Sandomierskiej, ks. Zygmunt Gil, Proboszcz Parafii Katedralnej, ks. dr Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego i ks. Bogusław Pitucha Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pod dyrekcją Jerzego Augustyńskiego. Podczas mszy modliliśmy się za zmarłych członków SKOCK ś. p. Tadeusza Jarosza, Zdzisławę Królikowską, ks. Zygmunta Niewadziego, Kazimierza Sochę, Ryszarda Szymańskiego, Marię Świerkulę, Bożenę Żbikowską-Sobieraj. Spotkanie w ratuszu rozpoczęło się od części oficjalnej. Prezes SKOCK Janusz Sobolewski przywitał zaproszonych gości i wygłosił krótkie przemówienie podsumowując działalność stowarzyszenia i podkreślając jego dokonania w okresie ćwierćwiecza. Na spotkanie jubileuszowe przybyli m.in. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kryj, Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Sochai Andrzej Swajda, przedstawiciel Starosty Sandomierskiego Członek Zarządu Powiatu Marcin Piwnik, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk i radny Janusz Poński, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Chojnacki, wiceprzewodniczący Marcin Marzec i radni Wojciech Czerwiec, Robert Pytka i Wiesława Sabat. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków reprezentował Jerzy Zub Kierownik Delegatury w Sandomierzu. Obecni byli prof. Stanisław Adamczak i dr hab. Anna Szylar prezes Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego, Prezes Zarządu Oddziału PTTK Marek Juszczyk i Prezes Klubu Miłośników Sandomierza Marek Rożek. Naszymi gośćmi byli również dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących z komitetem, sponsorzy, sympatycy i członkowie SKOCK z byłymi prezesami Zbigniewem Puławskim i Dariuszem Fuglem. Po przemówieniu prezesa poseł Andrzej Kryj i przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Grzegorz Socha wręczyli odznaki przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremiera Piotra Glińskiego. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu oraz Tadeusz Frańczak-Prochowski, Alicja Kaszyńska (nieobecna na uroczystości), dr Piotr Sławiński. Złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami” otrzymali Waldemar Białousz, Barbara Bryła, Wojciech Czerwiec, Lucyna i Jerzy Dominiczakowie, Tadeusz Frańczak-Prochowski, Dariusz Fugiel, Marek Juszczyk, Alicja Kaszyńska, Zbigniew Puławski, dr Piotr Sławiński, Janusz Sobolewski.W imieniu odznaczonych podziękował dr Piotr Sławiński. Po wręczeniu odznaczeń wystąpił chór kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pod dyrekcją Jerzego Augustyńskiego. Na repertuar koncertu złożyły się utwory śpiewane acapella oraz przy akompaniamencie pianisty, saksofonistki, trębacza i akordeonisty, zaprezentowano utwory polskie i standardy muzyki zagranicznej. Występ chóru został nagrodzony gromkimi oklaskami. Następnie władze samorządowe: wojewódzkie, powiatowe i miejskie nagrodziły członków i współpracowników SKOCK listami gratulacyjnymi (marszałek), dyplomami uznania (starosta) podziękowaniami i książkami „Inskrypcje nagrobne Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu” (burmistrz), wyróżnionym paniom reprezentanci starosty wręczyli czerwone róże. SKOCK otrzymał również oprawione podziękowanie od marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a od Starosty Sandomierskiego i Rady Miasta Sandomierza okolicznościowe grawertony. Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odczytał pismo i podziękowanie wystosowane do prezesa SKOCK przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, słowa podziękowania członkom komitetu za pracę społeczną w zakresie ochrony dóbr kultury wygłosił poseł Andrzej Kryj, został również odczytany list posła Marka Kwitka. Następnie prezes i wiceprezes SKOCK wręczyli specjalne podziękowania  przedstawicielom szkół i innych instytucji oraz osobom prywatnym wspomagających stowarzyszenie. Po części oficjalnej prezes SKOCK Janusz Sobolewski zaprezentował dwie publikacje, które zostały wydane z okazji jubileuszu: swoją książkę „Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu 1992–2017” oraz album „Cmentarz Katedralny w Sandomierzu 1792–2017” ze zdjęciami Ewy Sierokosz oraz tekstami Piotra Sławińskiego (geneza i historia cmentarza) i Janusza Sobolewskiego (sylwetki znanych Sandomierzan pochowanych na Cmentarzu Katedralnym). Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali obydwa wydawnictwa. Edycja publikacji i organizacja jubileuszu była możliwa dzięki dotacji Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego, darowiznom sponsorów i osób prywatnych. Na zakończenia organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. Tort okolicznościowy na tę okazję ufundował Pan Jan Mączka.