Kwesta została zorganizowana w dniach od 30 października do 2 listopada 2021 roku na trzech sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym, w kweście wzięło udział około 200 kwestarzy – wolontariuszy. Udział w kweście brali nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum,  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Zbigniewa Strzeleckiego. W kweście uczestniczyli również Burmistrz i Wiceburmistrz,  radni Rady Miasta, przedstawiciele Chorągwi Ziemi Sandomierskiej, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł:

21 993,90 zł

Jest to  najlepszy wynik w historii kwesty. Specjalne podziękowania należą się ks. dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej Leszkowi Pachucie za nieodpłatny druk 1500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2021”, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Słowa wdzięczności kierujemy do pana Aleksandra Paszkowskiego za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i prowadzenie strony internetowej SKOCK. Zarząd SKOCK dziękuję również wszystkim dziennikarzom za propagowane kwesty oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu i wyniku, a w szczególności panu Andrzejowi Capiga Gość Niedzielny, pani Małgorzacie Płaza Tygodnik Nadwiślański,  pani Joannie Sarwa Radio Leliwa, pani Grażynie Ślęzak-Wójcik Radio Kielce, pani Klaudii Tajs Echo Dnia,

Podobnie jak w ubiegłym roku zbieramy kwestę również przez Internet i konto stowarzyszenia. Prosimy o wpłaty do 31.12.2021 roku.

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie i udział w kweście. Zarząd SKOCK dziękuje wszystkim darczyńcom za datki na ratowanie sandomierskich, zabytkowych nekropolii.