Z okazji Jubileuszu 220-lecia powstania Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w okresie od października 2012 do stycznia 2013 miała miejsce wystawa w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu <Sandomierska Nekropolia - Cmentarz Katedralny w fotografii Ewy Sierokosz>.

Wernisażowi wystawy w dniu 5 października towarzyszyła prelekcja dra Piotra Sławińskiego „Cmentarz Katedralny w krajobrazie Sandomierza” połączona z pokazem slajdów. Organizatorami wystawy były Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.

Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Pawłowi Rużyło i pani Izabeli Wójcik za przygotowanie wystawy, a pani Ewie Sierokosz za wybór i udostępnienie zdjęć.