Kwesta 2020 z powodu zamknięcia cmentarzy została zorganizowana poprzez wpłaty na konto stowarzyszenia i zbiórkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Łącznie zebrano

4 077,37 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za datki, a pani Agnieszce Białousz i panu Waldemarowi Białousz za zorganizowanie zbiórki internetowej. Podziękowania należą się także dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk 500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2020” oraz panu dr. Piotrowi Sławińskiemu za przygotowanie jej do druku. Tą drogą składam również serdeczne podziękowanie panu Aleksandrowi Paszkowskiemu, który od wielu lat nieodpłatnie prowadzi stronę internetową stowarzyszenia www.skock.pl.