JUBILEUSZ 30-LECIA SKOCK – RATUSZ – 16 GRUDNIA 2022

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Kościele Św. Józefa przez ks. proboszcza Leszka Chamerskiego. W oficjalnym spotkaniu w Ratuszu wzięli udział zaproszeni goście: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agata Wojtyszek i Marek Kwitek, Honorowy Obywatel Sandomierza, Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego redaktor Krzysztof Burek, Przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przedstawiciel Starosty Sandomierskiego, członek Zarządu Powiatu Grażyna Szklarska, Wiceburmistrz Sandomierza Janusz Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Czerwiec, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego prof. Anna Szylar, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu Wojciech Dumin, Prezes Klubu Miłośników Sandomierza, Redaktor Naczelny Sandomierzanina Marek Rożek, Przedstawiciel Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, członek Zarządu TNS Marcin Kapka, Siostra Służebna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Sandomierzu Teresa Marzec, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego Barbara Rożek, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Dariusz Łuczak, Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Monika Strojewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Małgorzata Stawiarska-Bęczkowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Bogusława Chruściel, Wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Urszula Bąk, Współpracownicy SKOCK Aleksander PASZKOWSKI i Ewa Sierokosz.

Podczas uroczystości posłowie RP Agata Wojtyszek i Marek Kwitek wręczyli członkom SKOCK odznaki przyznane przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Dariusz Fugiel  i  Janusz Sobolewski - długoletni prezesi SKOCK oraz dr Urszula Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami” otrzymali dyrektorzy sandomierskich szkół: Bogusława Chruściel, Dariusz Łuczak, Iwona Korona-Smardz, Elżbieta Sobolewska i Monika Strojewska, a srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami” Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej SKOCK Elżbieta Laskowska i Helena Trela.

Uroczystość poprzedził kameralny recital w wykonaniu uczennic I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum: Aleksandry Greszty  i Marty Kołacz. Po części oficjalnej (przemówieniach prezesa SKOCK Janusza Sobolewskiego i zaproszonych gości oraz wręczeniu odznaczeń, upominków i dyplomów) obecni otrzymali wydawnictwo okolicznościowe „Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego 1992-2022”. Po spotkaniu podczas poczęstunku wspominano lata wspólnej pracy i snuto plany na przyszłość.

 


WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH CZŁONKOM SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY CMENTARZA KATEDRALNEGO W SANDOMIERZU

W dniu 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego. Wśród trzydziestu siedmiu osób, którym Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wręczył odznaczenia była duża grupa osób z Sandomierza – m. in. członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. o nadaniu orderów za wybitne zasługi w działalności patriotycznej oraz na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:

Alicja Kaszyńska - 4-04-2023, Andrzej Sarwa

Pani Alicja nie mogła wziąć udziału w uroczystości – order odbierze w innym terminie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi - Waldemar Białousz, Dariusz Łuczak, Piotr Sławiński, Janusz Sobolewski

Srebrnym Krzyżem Zasługi - Bogusława Chruściel, ks. Jerzy Dąbek, Iwona Korona-Smardz, Elżbieta Sobolewska, Monika Strojewska

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi dla Niepodległej medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: Waldemar Białousz, Wojciech Czerwiec, Tadeusz Franczak-Prochowski, Alicja Kaszyńska i Janusz Sobolewski. W uroczystości nie mogli wziąć udziału Wojciech Czerwiec oraz Alicja Kaszyńska, im odznaczenia zostaną wręczone w innym terminie.

W imieniu odznaczonych podziękował prezes SKOCK Janusz Sobolewski wręczając panu wojewodzie album „Cmentarz Katedralny w Sandomierzu 1792-2017” wraz z okolicznościowym adresem.

 

Janusz Sobolewski