Rozliczenie dwudziestej siódmej kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w dniach od 31 października do 3 listopada 2019 r. 

Nekropolia Data Kwota [zł]

Cmentarz
Katedralny

31 października 1 194,59
01 listopada 7 192.32
02 listopada 1 662,74
03 listopada 1 064,06
   (54%) 11 113,71
Cmentarz
Świętopawelski
31 października 386,23
01 listopada 2 672,57
02 listopada 1 096,17
  (21%)  4 154,97
Cmentarz
Komunalny
31 października 848,55
01 listopada 2 955,07
02 listopada 1 406,61
   (25%) 5 210,23
   RAZEM 20 478,91

Po przeliczeniu euro i dodatkowych wpłat ostateczny wynik kwesty wynosi: 20 525, 52zł

WOLONTARIUSZE

  1. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum: nauczyciele 7, uczniowie 68, razem 75
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: nauczyciele 12, uczniowie 48, razem 60
  3. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki: nauczyciele 11, uczniowie 47, razem 58
  4. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN: nauczyciele 11, uczniowie 45, razem 56
  5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej: nauczyciele 8, uczniowie 12,
    razem 20
  6. Burmistrz, Wiceburmistrz, Radni (7), Rycerze (9), wolontariusze (6), członkowie i sympatycy SKOCK (7) - razem 29

Razem: 300 osób

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom kwesty i wolontariuszom za zaangażowanie i udział w kweście. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane datki.

Zarząd SKOCK