Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Kwesta zorganizowana po raz trzydziesty przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu odbyła się w dniach od 29 października do 2 listopada na trzech sandomierskich cmentarzach: Katedralnym, Komunalnym i Świętopawelskim i przyniosła następujące rezultaty na poszczególnych nekropoliach:

Nekropolia Data Kwota [zł]
Cmentarz 29 października 898,53
Katedralny 30 października 1 109,34
  31 października 1 533,42
  01 listopada 10 653,91
  02 listopada 945,50
  61,79% 15 140,70
Cmentarz    
Świętopawelski 30 października 573,87
  31 października 902,82
  01 listopada 3 080,90
  18,60% 4 557,59
Cmentarz    
Komunalny 30 października 634,06
  31 października 1 026,13
  01 listopada 3 144,35
  19,61% 4 804,54
   RAZEM   24 582,40

Po dodaniu równowartości środków z walut obcych, ostateczny wynik kwesty SKOCK 2022 wyniósł 24 582,40 (słownie: dwadziescia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy)

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dyrektorom szkół, szkolnym koordynatorom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w przygotowaniu i udział w kweście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane datki.

Zarząd SKOCK