Rozliczenie kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego
w Sandomierzu w dniach od 31 października do 2 listopada 2017 r. 

Nekropolia Data Kwota [zł]
Cmentarz
Katedralny
31 października 783,25
01 listopada 6244,61
02 listopada 787,75
     7815,61
Cmentarz
Świętopawelski
31 października 421,36
01 listopada 1985,75
02 listopada 406,52
     2813,63
Cmentarz
Komunalny
31 października 451,06
01 listopada 1400,35
02 listopada 841,09
     2692,50
   RAZEM  13419,36

KWESTA 2017 WOLONTARIUSZE

  1. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki: nauczyciele 14, uczniowie 52, razem 66
  2. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum: nauczyciele 7, uczniowie 52, razem 59
  3. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich i. KEN: nauczyciele 12, uczniowie 28, razem 40
  4. Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: nauczyciele 11, uczniowie 23, razem 34
  5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im prof. Zbigniewa Strzeleckiego: nauczyciele 4, uczniowie 21, razem 25
  6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej: nauczyciele 4, uczniowie 17,
    razem 21
  7. Burmistrz, radni, członkowie i sympatycy SKOCK - razem 7

Razem = 252 osoby

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi, radnym, nauczycielom i uczniom sandomierskich szkół średnich za zaangażowanie i udział w kweście

Zarząd SKOCK