Została zorganizowana w dniach od 30 października do 1 listopada 2015. W kweście zorganizowanej na 3 cmentarzach sandomierskich: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym wzięło udział 248 kwestarzy – wolontariuszy. Dochód z kwesty wyniósł 13 289 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Osobne podziękowania należą się dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia w 2015 roku przekazali PTTK Oddział Sandomierz, Wiesława Sabat, Robert Pytka, Tomasz Huk, Andrzej Anwailer, Marcin Marzec, Piotr Chojnacki, Jerzy Walaszek, Michał Jaworski, Elżbieta i Janusz Sobolewscy - ogółem 2 600 zł

 APEL

Zarząd SKOCK zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową. Zarówno Cmentarz Katedralny jak i Świetopawelski są jednymi z najstarszych i najcenniejszych, zachowanych w tak dobrym stanie polskich nekropolii. Zachowanie substancji zabytkowej tych cmentarzy wymaga wielkich nakładów finansowych. Działalność finansowa naszego stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na publicznej zbiórce pieniędzy podczas kwest i darowiznach ludzi dobrej woli. Prosimy więc osoby prywatne, przedsiębiorców, samorządy o wsparcie naszej działalności społecznej. Pomoc udzielona przez Szanownych Państwa zostanie w całości wykorzystana na główny cel statutowy naszego stowarzyszenia: ochronę substancji zabytkowej oraz zabytkowego krajobrazu na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu oraz innych nekropoliach miasta Sandomierza.