SPOTKANIE PROMOCYJNE W MUZEUM ZAMKOWYM 
Światło we mgle - prezentacja

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego oraz Towarzystwo Naukowe Sandomierskie były organizatorami spotkania z Januszem Sobolewskim, które odbyło się w Sali Rycerskiej Muzeum Zamkowego w Sandomierzu w dniu 14 kwietnia 2023 roku. Podczas spotkania – w jego pierwszej części została zaprezentowana książka „Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu 1992-2022”, wydana w 2022 roku z okazji 30-lecia działalności stowarzyszenia. Natomiast druga część spotkania była poświęcona wspomnieniu o ks. prałacie Zygmuncie Niewadzim, proboszczu parafii św. Józefa w Sandomierzu w latach 1980-2010.
Janusz Sobolewski przedstawił prezentację multimedialną (zawierającą omówienie m.in. książki ks. prałata Zygmunta Niewadziego pt. „Światło we mgle”, opisującą posługę duszpasterską w parafii w Wierzbicy w latach 1968-1978). W parafii tej w latach 1962-1968 miał miejsce bunt księdza wikariusza i części parafian przeciwko biskupowi sandomierskiemu. Doszło do usunięcia proboszcza ze świątyni, porwania biskupa Piotra Gołębiowskiego i sześcioletniego konfliktu, w który zaangażowane były komunistyczne władze PRL i służba bezpieczeństwa.
Podczas spotkania można było kupić książki i otrzymać materiały promocyjne Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. Zbierano również datki na działalność statutową stowarzyszenia. Po spotkaniu jego uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do sali edukacyjnej.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5