Jubileusz 50-lecia kapłaństwa w 2008 roku 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w pierwsza rocznicę śmierci księdza prałata Zygmunta Niewadziego

15 maja w kościele św. Józefa w Sandomierzu odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą śmierci długoletniego proboszcza tutejszej parafii ks. prałata Zygmunta Niewadziego. We mszy świętej koncelebrowanej wzięło udział ponad dwudziestu kapłanów – przedstawiciele instytucji kurialnych, przyjaciele zmarłego, byli wikariusze parafii św. Józefa. Liturgii przewodniczył Dziekan Dekanatu Sandomierskiego ks. kanonik Krzysztof Rusiecki, a zmarłego w homilii wspominał ks. kanonik Jan Medaj z Diecezji Radomskiej. Po mszy świętej licznie zebrani uczestnicy uroczystości zgromadzili się na dziedzińcu kościoła, gdzie została wmurowana pamiątkowa tablica. Odsłonięcia tablicy dokonali przyjaciel zmarłego ks. prałat Wacław Krzysztofik oraz obecny proboszcz ks. kanonik Jerzy Dąbek. Tablicę poświęcili ks. kanonik Krzysztof Rusiecki z Wicedziekanem Dekanatu Sandomierskiego ks. kanonikiem Józefem Śmiglem. Pomysłodawcom, ofiarodawcom, księżom i siostrom zakonnym, którzy przyczynili się do powstania tablicy, podziękował ks. prałat Wacław Krzysztofik. Autorem tablicy jest prof. Karol Badyna, artysta-rzeźbiarz z Krakowa.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5