SANDOMIERZANIN nr 10/201

Przed konserwacją

Po konserwacji

ALEKSANDER I PAPIEŻ

Święty kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, władający diecezją rzymską w latach 109 – 116, wprowadził użytek wody święconej w kościele. Przypisuje się mu też wprowadzenie obowiązku przebywania w świątyni bez nakrycia głowy dla mężczyzn. Najprawdopodobniej to on wprowadził do kanonu mszy św. słowa „on to dzień przed męką”. Jego św. liturgiczne przypada na dzień 3 maja.

BISKUP ALEKSANDER DOBRZAŃSKI (1766 – 1831)

Biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej w latach 1820 – 1831, od 1830 r. administrator diecezji po śmierci biskupa Prospera Burzyńskiego. Doktorat obojga praw (kanonicznego i cywilnego) uzyskany w Rzymie w 1793 r. 08.09.1919 r. odbył ingres do katedry sandomierskiej w imieniu pierwszego ordynariusza Diecezji Sandomierskiej biskupa Szczepana Hołowczyca. Po wybuchu Powstania Listopadowego 10,12,1830 r. wydał odezwę do duchowieństwa i wiernych wyrażającą radość z upadku „obcego despotyzmu” i wzywającą do poparcia Rządu Tymczasowego i publicznych modłów o powodzenie powstania.

RENOWACJA FIGURY

Pięcioletnie starania Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu zaowocowały remontem figury przeprowadzonym wczesną jesienią 2016 roku. Pozyskano środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach (24 900 zł), Urzędu Miasta (5 000 zł), Parafii Św. Józefa (5 000 zł). 5 000 SKOCK dołożył ze środków własnych. Konserwację figury przeprowadziła firma Andrzeja Zdyry z Zawoi „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych”.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5