WRĘCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH PODCZAS NOWOROCZNEGO SPOTKANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY CMENTARZA KATEDRALNEGO W SANDOMIERZU

Noworoczne Spotkanie Członków, Współpracowników, Sympatyków, Przyjaciół i Dobroczyńców Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w niedzielę 27 stycznia. 2019 r. Współorganizatorami spotkania byli Elżbieta Sobolewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu i ks. dr Jerzy Dąbek proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu. Po krótkim powitaniu gości przez prezesa SKOCK Janusza Sobolewskiego zebrani wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego pod kierunkiem pani Marzanny Ramus. Następnie rozpoczęła się część oficjalna. Glos zabrał ponownie prezes SKOCK: „Dzisiejsza uroczystość jest uzupełnieniem jubileuszu 25-lecia SKOCK, który obchodziliśmy 17 listopada 2017 r. Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego postanowieniem o nadaniu odznaczeń z dnia 29 czerwca 2018 r. wyróżnił członków i współpracowników SKOCK Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi„ za zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego”. W tym miejscu muszę nadmienić, że każda z osób dziś odznaczonych wyróżnia się nie tylko działalnością w SKOCK. Ogólnie rzecz ujmując wszyscy działamy społecznie w różny sposób i w różnych organizacjach. Pokrótce przedstawię najważniejsze dokonania wyróżnionych osób:

Pani Alicja Kaszyńska swoją działalność rozpoczęła w czasie wojny, w strukturach Armii Krajowej, a obecnie prowadzi Dom Pracy Twórczej organizując wiele imprez kulturalnych.
Pan Dariusz Fugiel – wieloletni prezes SKOCK, pracował do niedawna w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, kierował laboratorium hałasu, był też działaczem Solidarności.
Pan Andrzej Sarwa – pisarz, autor wielu książek, przewodników. współtwórca Wydawnictwa Armoryka wydającego między innymi serię Biblioteka Tradycji Sandomierskiej, współpracownik SKOCK.
Pan Wojciech Czerwiec - przedsiębiorca, samorządowiec, działacz społeczny, wiceprezes SKOCK, członek stowarzyszenia Kocham Sandomierz, wicekanclerz stowarzyszenia Confraternitas Gostomianum.
Pan Waldemar Białousz nauczyciel i przyjaciel młodzieży, inicjator wielu niekonwencjonalnych przedsięwzięć, działacz społeczny, skarbnik zarządu SKOCK, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pan Piotr Sławiński – dr nauk humanistycznych, historyk, regionalista, pracownik Archiwum Państwowego, autor wielu książek i artykułów m.in. o Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.
Pan Janusz Sobolewski: pracuje jako urzędnik samorządowy, jest wieloletnim prezesem SKOCK, kanclerzem Stowarzyszenia Wychowanków Collegium Gostomianum, skarbnikiem zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”.

Prezes poprosił pana Bartłomieja Dorywalskiego wicewojewodę świętokrzyskiego o wręczenie odznaczeń. Wojewoda podkreślił zasługi SKOCK i osób wyróżnionych, pogratulował im odznaczeń oraz odczytał postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Następnie odznaczył wyróżnionych w asyście pana Andrzeja Kryja posła Rzeczypospolitej Polskiej i pana Grzegorza Sochy Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni Wojciech Czerwiec, Dariusz Fugiel, Alicja Kaszyńska, Andrzej Sarwa. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali Waldemar Białousz, Piotr Sławiński, Janusz Sobolewski. Po Wojewodzie gratulacje odznaczonym złożyli poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Kryj i Burmistrz Sandomierza pan Marcin Marzec. W uroczystości brali udział również przedstawiciele duchowieństwa, współpracujący ze SKOCK ks. dr Jerzy Dąbek Wikariusz Generalny Diecezji Sandomierskiej, ks. Andrzej Rusak dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ks. Krzysztof Rusiecki proboszcz parafii pw. św. Pawła w Sandomierzu i ks. Bogusław Pitucha dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej. Świętowali z nami również pan Paweł Niedźwiedź wiceburmistrz Sandomierza, pan Dariusz Socha kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i pan Karol Bury Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Byli także dyrektorzy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich pan Dariusz Łuczak i pani Bogusława Chruściel oraz wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego pani Monika Strojewska. Byli członkowie i sympatycy SKOCK, członkowie rodzin osób odznaczonych.

Sympatycznym akcentem podczas  uroczystości był występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego pod kierunkiem nauczycielki muzyki i plastyki pani Marzanny Ramus, Dzieci zaprezentowały wiązankę polskich kolęd i pastorałek. Po oficjalnej uroczystości odznaczeni zaprosili zebranych na poczęstunek przygotowany przez szefową kuchni szkoły.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5