Wykaz nagrobków na Cmentarzu Katedralnym odnowionych przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu wraz z Parafią Św. Józefa w Sandomierzu w latach 1993–2022

I. Nagrobki, których konserwację przeprowadzono w 1993 r.
(wykonał pan Józef Witczak - kamieniarz z S-rza)

1. doktora Franciszka Schucha – zm. 1833 r. (konserwacja dot. jedynie zwieńczenia i inskrypcji)

II. Nagrobki, których konserwację przeprowadzono w 1996 r.
(wykonał mgr Piotr Zawadzki z S-rza)

2. Nagrobek Jana i Franciszki Piętów zm. w 1804 r.
3. Ludwiki Kontkiewicz – zm. 1846 r.
4. Julii Busse – zm. 1858 r.
5. Wincentego Cichockiego – zm. 1839 r.
6. Aurelii Zielińskiej – zm. 1852 r.
7. Wawrzyńca, Marii Storców – z I poł. XIX w.
8. Franciszka Koschanego – zm. 1806 r.
9. NN – zm. I poł. XIX w. (płyta z motywem trupiej czaszki, usytuowana obok płyty wymienionej w poz. 8)
10. Felicji Radzyńskiej – z 1857 r.
11. Nagrobek Pawła Mereckiego zm. w 1852 r.

III. Nagrobki, których konserwację przeprowadzono w 1997 r.
(poz. 12-15 wykonała mgr Zofia Kamińska z Lublina, poz. 16-20 wykonał mgr Piotr Zawadzki z S-rza)

12. Władysława i Ignacego Skimbirowiczów – zm. 1872 r.
13. Karoliny i Michała Jastrzębskiego – zm. 1864 r.
14. Profesorów Seminarium Sandomierskiego – zm. 1824 r.
15. Rodziny Haennelów i Bonawentury Jastrzębskiego – zm. 1853 r.
16. Płyta nagrobkowa Anny Nawrockiej zm. w 1851 r.
17. Płyta nagrobkowa Maryi Węgleńskiej zm. w 1867 r.
18. Płyta nagrobkowa Stefana Hankisza zm. w poł.XIX w.
19. Łukasza Wikarskiego – z 1864 r.
20. Julii Strużyńskiej z 18..(72 ?) r.

IV. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 1998 r.
(wykonał zespół: mgr Zofia Kamińska z Lublina i mgr Andrzej Zdyra z Zawoji)

21. Nagrobek Marcina Cyprysieńskiego zm. w 1822 r.
22. Nagrobek Dźbikowskich zm. w 1858 r.
23. Nagrobek Prawosławny - kamienna tumba II poł. XIX w.

V. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 1999 r.
(poz. 24-27 wykonał mgr Andrzej Zdyra z Zawoji, poz. 28-29 wykonała firma Konserwacja Zabytków z Bytomia - mgr Adam Widera, Damian Zjeżdżałka)

24. Nagrobek Hipolita Staniszewskiego zm. w 1876 r.
25. Nagrobek Seweryny Schmidt zm. w 1868 r.
26. Nagrobek Adama Wolskiego zm. w 1873 r.
27. Mateusza Romanowskiego – z 1867 r.
28. Nagrobek Cecylii Radomińskiej zm. w 1852 r.
29. Nagrobek Onufrego Żukowskiego zm. w 1847 r.

VI. Nagrobki, których konserwację przeprowadzono w 2000 r.
(wykonał mgr Andrzej Zdyra z Zawoji, poz. 33 wykonał mgr Józef Ścibior z S-rza)

30. Nagrobek Katarzyny Pyzowskiej zm. w 1845 r.
31. Franciszka Dutreppi – zm. 1839 r.
32. Aleksandry Pawlikiewicz – z 1901 r.

VII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2001 r.
(poz. 33-35 wykonał mgr Tomasz Rogala z Warszawy, poz. 36 wykonał mgr Józef Scibior z S-rza)

33. Nagrobek Włodzimierza Tęczyńskiego zm. w 1891 r.
34. Nagrobek Józefiny Żarskiej zm. w 1875 r.
35. Nagrobek Małgorzaty Mazur - zm. 1865 r.
36. Marianny Mizaryuszowej – zm. 1833 r.

VIII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2002 r.
(poz. 37-39 wykonała mgr Zofia Kamińska z , poz. 40 wykonał mgr Piotr Zawadzki z S-rza)

37. Julii Stajniakowej - zm. 1911 r.
38. Julii Czaplickiej – zm. 1890 r.
39. Wandzia Wodzinowskiej – zm. 1882 r.
40. Jacentego Czajki - zm. 1884 r.

IX. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2003 r.
(poz. 41-44 wykonała mgr Elżbieta Przebirowska z Gdyni, poz. 45. wykonali uczniowie Liceum Konserwacji Zabytków (ZSTiO w Sandomierzu) i Janusz Hafbauer – mechanik z S-rza)

41. Nagrobek Tadeusza Żardeckiego zm. w 1869 r.
42. Nagrobek Katarzyny Mizaryuszowej zm. w 1834 r.
43. Łucji Jaworskiej – zm. 1844 r.
44. Nagrobek Leona Chodakowskiego zm. w 1878 r.
45. Rzepeckiego – z XIX w. (żeliwny)

X. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2004 r.
(poz. 46-52 wykonała mgr Elżbieta Przebirowska z Gdyni, poz. 53 wykonał Jan Bidas, kamieniarz z S-rza, poz. 54 wykonał społecznie mgr Piotr Zawadzki z S-rza, poz. 55 wykonała Małgorzata Osełka z Kielc, poz. 56 wykonali jako pracę dyplomową uczennice Liceum Konserwacji Zabytków (ZSTiO w Sandomierzu))

46. Nagrobek Juliana Palm zm. w 1874 r.
47. Nagrobek Władysława Judy zm. w 1913 r.
48. Nagrobek ks. Jakuba Gierasińskiego - z końca XIX
49. Nagrobek Pelagii Bujalskiej zm. w 1852 r.
50. Nagrobek Anielci Wolińskiej zm. w 1872 r.
51. Nagrobek Jana Pawła Mazurkiewicza zm. w 1974 r. 
52. Nagrobek Onufrego Milczarskiego zm. w 1871 r.
53. Jana Wojcieszki – zm. ok. 1932 r., - Burmistrza Sandomierza
54. Onufrego Zalewskiego - zm. 1869 r.
55. Nagrobek Karola Staniszewskiego zm. pod koniec XIX w.
56. Zofii Werensowej

XI. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2005 r.
(poz. 57-58 wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Kielcach – mgr Małgorzata Osełka, mgr Paweł Osełka, poz. 59 wykonał mgr Józe Ścibior z S-rza)

57. Nagrobek prawosławny Girszfeldów – zm. 1882 r.
58. Nagrobek bez inskrypcji z rzeźbą anioła smutku – z XIX w.
59. Gienka Stefańskiegi – zm. 1924 r.

XII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2006 r.
(poz. 60-63 wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Kielcach – mgr Małgorzata Osełka, mgr Paweł Osełka, poz. 64 wykonał mgr Piotr Zawadzki z S-rza, poz. 65-66 wykonał mgr Józef Ścibior z S-rza, poz. 67 wykonali Janusz Bidas - kamieniarz i Janusz Hafbauer – mechanik z S-rza)

60. Jadwigi Heleny z Judyckich Witkowskiej zm. 1894 r.
61. Rodziny Targowskich z rzeźbą anioła (wraz z ogrodzeniem)- z XIX w.
62. Heleny Mroczkowskiej – zm. 1852 r.
63. Ludmiły Szpot – zm. 1863 r.
64. Onufrego Zalewskiego – zm. 1869 r.
65. Piotra i Mikołaja Fiedorowa - zm. 1896 r. (prawosławny)
66. Wicusia Jońcy - zm. 1977 r.
67. Rodziny Meszeticz (wraz z ogrodzeniem) –z II połowy XIX w.

XIII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2007/2008 r.
(wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Kielcach – mgr Małgorzata Osełka, mgr Paweł Osełka)

68. Rodziny Kaun – z 1896 r. (figura, krzyż, plinta)
69. Rachmistrza Józefa Jordana – zm. 1866 r.
70. Elżbiety Kudelskiej z Fermanów – zm. 1882 r.

XIV. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2008/2009 r.
(wykonawca: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Kielcach – mgr Małgorzata Osełka, mgr Paweł Osełka)

71. Ludwiki z Gieleraków Bajdzińskiej – zm. 1855 r.
72. Dimitra Wilhelma Aleksandra syna płk. Redika – zm. 1852 r.
73. Mateusza Ćwikoty kuca z Węgier – zm. 1885 r.
74. Zofii ze Stanisławskich Saniewskiej - zm. 1825 r.
75. Pawła Homana – zm. 1882 r.
76. Kazimiry Stokowskiej – zm. 1872 r.

XV. Obiekty których konserwację przeprowadzono w 2009 r.
(wykonawca: firma „RENOWATUM” w Suchedniowie – mgr Tomasz Piwko):

77. Brama główna Cmentarza Katedralnego

XVI. Nagrobki poddane konserwacji przez uczniów Liceum Konserwacji Zabytków.

78. Nagrobek Wojciecha i Anny Rozmiejów zm. w 1901 r.
79. Grobowiec rodziny Neimarków z pocz. XX w.
80. Nagrobek Jana Jaxa - Kwiatkowskiego zm. w 1937 r.
81. Nagrobek Józefa Kucharskiego zm. w 1863 r. 
82. Nagrobek Andrzeja Langiera prof. Gimn. Państw. w Sandomierzu zm. w 1926 r.
83. Nagrobek Lucjana Dziarskiego prof. Gimn. Państw. w Sandomierzu zm. w 1922 r.
84. Grób rodziny Świetlickich z I ćw. XX w.
85. Grobowiec Wyszkowskich
86. Nagrobek Feodora Nowickiego zm. w 1889 r.
87. Nagrobek rodziny Froté Onlifrowicz z XX w.
88. Grobowiec Łukowskich z pocz. XX w.
89. Nagrobek Bogusia Więckowskiego zm. w 1911 r.
90. Nagrobek Zygmunta Grzdeka zm. w 1902 r.
91. Nagrobek Antoniny Adamczyk
92. Nagrobek Maryji i Ceceliji Bodulskich zm. w 1891 r.

XVII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2011 r.
(wykonawca: firma "Artystyczna konserwacja zabytkowej rzeźby i detali architektonicznych" pana Andrzeja Zdyry z Zawoi)

93. Nagrobek ks. Apolinarego Knothe zm. w 1894 r.
94. Nagrobek Ignacego Marynowskiego zm. w 1865 r.
95. Nagrobek Wincentego i Krzysztofa Chrząstoskich zm. w 1901-1902 r.
96. Nagrobek Walentego Kokosińskiego zm. w 1861 r.

XVIII. Nagrobki których konserwację przeprowadzono w 2012 r.
(Pozycje 97 i 98 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” pana mgra Andrzeja Zdyry z Zawoi; pozycję 99 wykonała firma „Konserwacja zabytków” pana Adama Widery z Bytomia.)

97. Nagrobek Józefowiczów
98. Nagrobek Marcyanny Łapińskiej z II połowy XIX wieku
99. Nagrobek Józefa Jaworskiego (1775? – 1857)

Ponadto staraniem SKOCK poddano renowacji nagrobek 099a_Nagrobek Maryanny z Malców Sroczyńskiej zm. 1876 r. na Cmentarzu Świętopawelskim – renowację i konserwację nagrobka wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” pana mgra Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XIX. Nagrobki odrestaurowane w 2013 roku

100. Nagrobek bez nazwy (po renowacji nagrobek Targowskich)
101. Nagrobek Folców
102. Nagrobek Schinzlów

Ponadto wykonano renowację uzupełniającą pozycji 99 w zakresie cokołu z piaskowca.

Pozycje 100, 101 i 102 oraz 99 w zakresie cokołu z piaskowca wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

 XX. Nagrobki odrestaurowane w 2014 roku:

103. Nagrobek Targowskich / Lewkowiczów
104. Nagrobek rodziny Bodulskich /Liceum Konserwacji Zabytków – pozycja 92/
105. Nagrobek Zdzisława Dombskiego

Pozycje 103,104,105 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XXI.  Nagrobki odrestaurowane w 2015 roku:

106. Nagrobek Jana Żura
107. Nagrobek Józefa Komara
108. Nagrobek_rodziny Wojciechowskich
109. Nagrobek Pawła Zawadzkiego

Pozycje 106,107,108 i 109 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XXI Nagrobki odrestaurowane w 2016 roku:

110. Nagrobek Józefa Brodowskiego
111. Nagrobek Jana Gręby
112. Nagrobek Pawła Kiełbasy
113. Nagrobek papieża Aleksandra I (Plac Św. Wojciecha)

Pozycje 110,111,112 i 113 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XXII Nagrobki odrestaurowane w 2017 roku:

114. Nagrobek Franciszki Dziarskiej 
115. Nagrobek Aurelii Zielińskiej 
116. Nagrobek Dominika Nawrockiego
117. Nagrobek Jana Piętki

Pozycje 114-117 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XXIII Nagrobki odrestaurowane w 2018 roku:

118. Nagrobek rodziny Sochów
119. Olga_Turkiewicz
120. Nagrobek rodziny Wernerów

Pozycje 118-120 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” Andrzeja Zdyry z Zawoi.

XXIV. Nagrobki odrestaurowane w 2019 roku:

121. Nagrobek Antoniego Prylińskiego
122. Nagrobek Genowefy Bodura i Magdaleny Burek
123. Nagrobek Dobrowolskaja
124. Nagrobek rodziny Prackich

Pozycje 121,122,123 wykonała firma „Artystyczna konserwacja rzeźby i detali architektonicznych” pana Andrzeja Zdyry, a poz. 124 Zakład Usługowy „Granit” pana Marcina Gosposia.

XXV. Nagrobki odrestaurowane w 2020 roku:

125. Kwatera Sióstr Miłosierdzia
126. Nagrobek Dymitra Daniłova
127. Nagrobek Anioła z krucyfiksem
128. Nagrobek Katarzyny Broda i Maryanny Szymczyk

Pozycje 125, 126, 127, 128 wykonała firma Piotra Zawadzkiego z Sandomierza – artysty plastyka, konserwatora dzieł sztuki.

XXVI. Nagrobki odrestaurowane w 2021 roku:

129. Nagrobek Katarzyny Broda i Maryanny Szymczyk
130. Nagrobek Józefy Ikwiecińskiej
131. Nagrobek (płyta nagrobna) rodziny Pietrzykowskich
132. Nagrobek (płyta nagrobna) Feliksa Praszkiewicza
133. Nagrobek Ludmiły Szpot
134. Nagrobek Antoniego Leopolda Winnickiego

Pozycje 129, 130, 131, 132, 133, 134 wykonała firma Piotra Zawadzkiego z Sandomierza – artysty plastyka, konserwatora dzieł sztuki.

XXVII. Nagrobki odrestaurowane w 2022 roku:

135. Nagrobek rodziny Jaworskich
136. Nagrobek N/N w formie dużego krzyża
137. Nagrobek Petera Pawłowicza Protopopowa z 1884 r..
138. Nagrobek rodziny Wróblewskich z 1852 r.

Pozycje 135, 136, 137, 138 wykonała firma Piotra Zawadzkiego z Sandomierza – artysty plastyka, konserwatora dzieł sztuki.

XXVIII. Nagrobki odrestaurowane w 2023 roku (na cmentarzy św. Pawła w Sandomierzu)

139. Nagrobek Wojciecha Bryły z 1908 r.
140. Nagrobek Maryanny i Walentego Gajków z 1914 r.
141. Nagrobek rodziny Sochackich
142. Nagrobek rodziny Zdankowskich z 1907 r.

Pozycje 139, 140, 141, 142 wykonała firma Piotra Zawadzkiego z Sandomierza – artysty plastyka, konserwatora dzieł sztuki.

Opracowali: Dariusz Fugiel (prezes Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w latach 1996-2008) oraz Janusz Sobolewski (prezes Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w latach 2008-2022).