Nr konta: Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Bank PEKAO S.A. I O/S-rz 44-1240-2786-1111-0000-3690-1900

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego

Cmentarz Katedralny w Sandomierzu jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych zabytkowych nekropolii w Polsce. W rocznicę 200-lecia założenia cmentarza w 1992 roku grupa sandomierskich społeczników z inicjatywy Zbigniewa Puławskiego utworzyła Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego. Zebranie inauguracyjne na zaproszenie ks. Zygmunta Niewadziego proboszcza parafii św. Józefa i administratora Cmentarza Katedralnego odbyło się 30 czerwca 1992 r. na plebanii parafii św. Józefa w Sandomierzu. Głównym  działalności SKOCK była pomoc administratorowi cmentarza w zachowaniu substancji zabytkowej w postaci ponad trzystu XIX i XX-wiecznych zabytkowych nagrobków. Głównym źródłem finansowania działalności SKOCK są corocznie organizowane na sandomierskich cmentarzach kwesty w dniach Święta Zmarłych. Dotacje od wielu lat przekazuje również samorząd miejski, a darowizny różne instytucje i osoby prywatne. SKOCK pozyskiwał również środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. W latach 1993-2018 staraniem Komitetu zostało odrestaurowanych 120 zabytkowych nagrobków oraz Brama Główna Cmentarza Katedralnego.

Ponadto uczniowie Liceum Konserwacji Zabytków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu wykonali w ramach praktyk konserwację kilka kamiennych, jednego żeliwnego oraz ponad 20 betonowych i lastrykowych nagrobków. Oprócz prac konserwatorskich nagrobków wykonano szereg innych prac rewaloryzacyjnych (usuwanie nadmiaru ziemi, wynoszenie nad poziom terenu na fundamencie) odnawianych obiektów, hydroizolację, odwodnienie, wycinanie krzewów, etc.). Uczniowie ZSTiO pod kierunkiem Janusza Hofbauera wykonali naprawę i konserwację wielu ogrodzeń żeliwnych, znajdujących się na cmentarzu.Trzeba także podkreślić, że prywatni właściciele odnowili całkowicie własnym nakładem kilka rodzinnych nagrobków. W latach 2003–2018 SKOCK odnowił również na Cmentarzu Świętopawelskim 3 zabytkowe nagrobki i 3 płyty nagrobne.

SKOCK prowadzi również działalność wydawniczą: od 2006 roku na kwestę wydawany jest biuletyn informujący o pracy stowarzyszenia, bezpłatnie rozdawany ofiarodawcom. Członkowie SKOCK Dariusz Fugiel, Piotr Sławiński i Janusz Sobolewski opublikowali książki na temat Cmentarza Katedralnego, Cmentarza Świętopawelskiego i SKOCK, które również były rozdawane darczyńcom podczas kwest. Z okazji jubileuszu 25-lecia SKOCK powstał album „Cmentarz Katedralny w Sandomierzu 1792-2017”. (szczegóły w zakładce „Publikacje”).

SKOCK prowadzi również pracę edukacyjną i wychowawcza z młodzieżą. Wolontariuszami podczas kwest są przede wszystkim nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych.

Do 2008 r. stowarzyszenie nie posiadało osobowości prawnej, w tym roku zarząd doszedł do wniosku, że w obliczu zwiększających się wymagań instytucji rozdzielających środki publiczne, trzeba taki status uzyskać. W listopadzie 2008 roku zostało więc założone stowarzyszenie Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, uchwalono statut, wybrano nowe władze, prezesem został Janusz Sobolewski. SKOCK został wpisany do rejestru stowarzyszeń 30 kwietnia 2010r. Od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może samodzielnie ubiegać się o pomoc publiczną. Głównym celem zapisanym w statucie jest „ochrona substancji zabytkowej i zabytkowego krajobrazu na Cmentarzu Katedralnym i innych nekropoliach miasta Sandomierza”. Obecnie stowarzyszenie liczy 25 członków, w zarządzie pracuje 5 osób, a w Komisji Rewizyjnej 3 osoby. Podstawowymi problemami ograniczającymi możliwości działania organizacji są: niewystarczająca ilość środków finansowych, wysokie ceny prac konserwatorskich oraz zbyt mała liczba aktywnych członków Stowarzyszenia.

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5